Artikler

Vi skriver om bøger, film og meget mere

Språk og identitet

Språk og identitet Språk og identitet refererer til den tilhørighet folk stammer fra morsmålet. Faktisk er det mange som henter en del av identiteten sin fra språket de snakker med jevne mellomrom. Dette er en viktig sak i noen land som har mer enn ett morsmål. Språk...

Språkreise

Språkreise kan utvide dine horisonter Språkreise er konsept som refererer til den midlertidige flyttingen av en person til et annet land med mål om å få dem til å lære det lokale språket. Språkreiser involverer vanligvis universitetsstudenter eller yngre mennesker...

Morsmål

Morsmål definisjon og gjennomgang Morsmål er noen ganger definert som språket en person ble utsatt for og vokste opp med å snakke. Andre ganger kan det bety språket til en persons etniske gruppe. Hvilken definisjon som brukes er avhengig av situasjonen. Den senere...

Flerkulturelt samfunn definisjon

Flerkulturelt samfunn definisjoner med eksempler Flerkulturelt samfunn definisjon fra Kulturkampen: Et flerkulturelt samfunn er et hvor forskjellige kulturer får lov til å eksistere og bevare seg under samme politet. Disse forskjellige kulturene kan holde seg selv...

Årsaker til kulturforskjeller

Årsaker til kulturforskjeller i det moderne samfunnet Årsaker til kulturforskjeller kan være mange i dag. Kultur er et veldig bredt begrep som omfatter omtrent alt det som utgjør samfunnets kunstneriske og intellektuelle prestasjoner. Kultur er det som gjør en gruppe...

Verdier og normer

Verdier og normer Verdier og normer er en av grunnleggende kilder til samfunnsorganisasjon. Disse bestemmer hvordan strukturen i et samfunn skal bli og hvordan mennesker samhandler med hverandre. Dette er tett knyttet opp mot assimilering blant annet. Et samfunn kan...

Kunst og kultur

Kunst og kultur står sentralt i dagens samfunn Kunst og kultur er veldig nært beslektede leietakere som noen ganger kan være den samme. Kunst er en måte en kultur kan gjøre seg unik og gjenkjennelig på. Kunst er en av de veldig synlige delene av en bestemt kultur....

Musikkultur

Musikkultur Musikkultur refererer generelt til måten musikk er en del av det som gjør en gruppe mennesker unike. Musikk er en av måtene en gruppe mennesker bruker for å uttrykke seg og hvem de er. Musikk har eksistert siden begynnelsen av menneskeheten. Hulemalerier...

Ukultur

Ukultur er både positivt og negativt Ukultur refererer vanligvis til personer som ikke har veldig sofistikert smak i forskjellige omgivelser. Disse innstillingene kan være med hensyn til god mat, god drikke og mange andre kulturelle produkter. Det er mange måter en...

Kultur for læring

Kultur for læring finnes mange steder Kultur for læring refererer generelt til en kultur der å tilegne seg kunnskap ikke blir sett på som et arbeid, men en del av hverdagen. Det innebærer vanligvis også et tankesett om livslang læring. En kultur for læring eksisterer...