Hva er norrønt språk?

Hvorfor snakker vi som vi gjør i dag? Hvorfor forstår vi så lett våre naboer i nord når det gjelder nordiske språk? Hva er norrønt språk, og hvorfor kan vi takke vikingene for at det nordiske språket er blitt som det er?

 

 

Korset er et symbol på kristendommen - en av mange faktorer som truet norrønsk språk i Norge.
Norrønt språk er påvirket av den nordiske språkhistorien gjennom årene

Den norrøne språkhistorien

Vi må helt tilbake til år 750 for å finne ut hva norrønt språk er. Dette er en spennende del av språkhistorien vår som varte helt frem til år 1350. Det norrøne språket gjenspeiles på hvordan vi i dag bruker vårt nordiske språk. Vi både forstår og gjør oss forstått mot dansk, svensk og islandsk.

Så hva er norrønt språk? Norrønt var det dominerende språket i Norge i vikingtiden og ut i middelalderen. Det var tidlig i middelalderen og vikingtiden at grunnlaget for de sentrale nordiske språkene som vi i dag kjenner som Norsk, Dansk, Svensk, Færøysk og Islandsk, ble lagt til grunne. Likevel menes det at det moderne norske og islandske språket stammer direkte fra det norrøne språket.

Ingen vet eller kan si med sikkerhet hvordan lydene ble uttalt i det norrøne språket, men likheten til det islandske språket mener man er et godt utgangspunkt. Dette blir derimot heller en usikker metode. Denne usikkerheten gjør at vi dessverre må erkjenne at det norrøne språket har gått tapt gjennom årenes utvikling av det nordiske språket.

 

En viking fra en festival i Luzerne. Norrønt språk ble sterkt påvirket av vikingene.
Norrønt språk ble sterkt påvirket av vikingene

Vikingenes innflytelse på språk

Vikingene er nok mest kjent for sine plyndringstokter, spesielt til England. Det var ikke bare tokt de begav seg ut på, men de visste også verdien av handel. Derfor reiste de land og strand rundt på sine mange reiser for å handle varer og tjenester med hverandre.

Her ble vikingene kjent med mange på sin ferd, og ikke minst kjent med nye språk. I dag vet vi at engelske ord som husband, taken og window stammer fra det norrøne språket.

 

 

Utfasingen av norrønt språk

Da Norge ble samlet under ett rike begynte utfasingen av det norrøne språket. Det ble blant annet satt i gang felles språk og felles religion. De lese og skrivekyndige kom til Norge, hvor det latinske språket ble brukt flittig. På denne måten fikk vi både greske og latinske ord inn i det norrøne språket.

På 1350-tallet begynte særpreget ved det norrøne språket å svinne hen, og når Svartedøden skylte inn over de nordiske landene, og etterlatte et Norden ribbet for alt, sto det norrøne språket for fall. En stor del av de skrivekyndige gikk tapt under pesten, og den danske reformasjonen gjorde at det norrøne språket døde ut.

 

 

Norrønt språk i dag

De nordiske språkene har vært gjennom en enorm utvikling gjennom århundrer, og vi må spørre oss hva er norrønt språk i dag? At filmindustrien også har fått øynene opp for denne glemte språkformen, og bruker tilnærminger og likheter, har vi sett i filmer som Ringenes Herre og Vikingene.

Vi kan med hånden på hjertet si at norrønt språk har gitt oss en fantastisk arv av forståelse på tvers av landegrenser til våre nordiske land og det nordiske språket. Dette er et nordisk språk i en evigvarende utvikling!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *