Hvor mange språk finnes det i verden?

Språk er helt essensielt for kultur, og dette er på mange måter bindelimet mellom individene i den respektive kulturen. Der store deler av verden i dag går mot å snakke mer engelsk, så finnes det tusenvis av andre språk der ute – nærmere bestemt mellom 6,000 og 7,500!

Grunnen til at en ikke kan anslå akkurat hvor mange språk det finnes skyldes de mange dialektene. Bare i Norge finnes det omtrent like mange dialekter som det finnes steder! Dette illustrerer forøvrig kultur på lokalt nivå. Nasjonalt finnes der derimot bare 3 språk: norsk, nynorsk og samisk.

 

 

Språk er selve bindelimet mellom mennesker i en enkelt kultur. Skrift som i bildet ovenfor er kanskje aller viktigst for å kapre historien.
Språk er selve bindelimet mellom mennesker i en enkelt kultur. Det skriftlige språket står sentralt her

Hva er et språk?

Språk er et sett av ord, symboler, eller andre midler som kan kommuniseres mellom to parter. Oftest kommuniseres språk ved hjelp av tale eller skrift, men også tegnspråk, blindeskrift, plystring, og andre metoder kan benyttes.

 

 

Forskjellen på språk og dialekt

Det er vanskelig å skille mellom språk og dialekt, mest av alt grunnet det faktum at dialekter går inn under språk, men fortsatt skiller seg ganske markant fra disse til tider. En dialekt er en del av et språk som tilhører et grafisk område.

Det kanskje beste skillet mellom de to er at folk flest med en dialekt kan slå om til hovedmålet når som helst. Hadde de to vært to forskjellige språk, så hadde simpelthen ikke folk flest kunne slått om språket.

 

 

Verdens mest talte språk

Selv om det finnes mellom 6,000 og 7,500 språk i verden, så er enkelte utvilsomt mye mer populære enn andre. På en klar førsteplass innen morsmål kommer Mandarin-kinesisk som snakkes av omtrent 955 millioner mennesker på verdensbasis.

Videre kommer spansk språk med 466 millioner, mens engelsk først dukker opp på tredjeplass med 360 millioner. Allikevel har spredningen av engelsk ført til at det totalt 765 millioner mennesker som taler det på verdensbasis. Det er nesten det dobbelte av antallet som har språket som morsmål.

Hva gjelder norsk språk, så kommer det ikke overraskende langt bak i leksa. Allikevel, med over 5 millioner brukere verden over, da primært i Norge naturligvis, så overlever nok norsk språk denne generasjonen. Verre er det for de mange mindre språkene som lider.

 

 

Urbefolkningenes språk kan bli visket ut i fremtiden. Indianere, som avbildet ovenfor, er av gruppene som er i fare for å miste sitt språk.
Urbefolkningenes språk kan bli visket ut i fremtiden

Færre språk i fremtiden

Alene snakkes språk fra bare 80 land av hele 80% av verdens befolkning. Det innebærer naturligvis at de mindre språkene er meget utsatte. Enkelte språk er blant annet ikke talt av mer enn et par hundre brukere.

Fremtiden vil mest sannsynlig føre til utryddelsen av mange språk. Forskere har påpekt at vi innen 100 år kan ha halvert vårt antall språk. Derfor vil svaret på hvor mange språk det er i verden mest sannsynlig endre seg med tid!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *