Kultur for læring

Kultur for læring finnes mange steder

Kultur for læring refererer generelt til en kultur der å tilegne seg kunnskap ikke blir sett på som et arbeid, men en del av hverdagen. Det innebærer vanligvis også et tankesett om livslang læring.

En kultur for læring eksisterer flere steder i verden. Det skjer vanligvis gjennom miljøproblemer. Det tøffe miljøet påvirker kulturen til å bli en av konstant læring for å overleve. Mens kulturminner og andre viktige ting svinner hen, så står kulturen i seg selv fortsatt sentralt.

Kultur for læring er viktig for at vi mennesker skal kunne komme oss videre i sivilisasjonen.
To unge mennesker møtes for å lære om kultur. Det er dette vi trenger for å unngå kulturkonfilkter fremover!

Konfucius: Kultur for læring på sitt beste

Den konfucianske kulturen er kjent for sin kultur for livslang læring. Konfuciansk kultur har sin opprinnelse i Nord-Asia og understreker viktigheten av å stadig forbedre deg selv.

En av måtene dette kan gjøres på er ved stadig å lære nye ting og utvide kunnskapsbasen. Konfuciansk kultur understreker behovet for å tjene familien, og kunnskap kan hjelpe med det.

Ved å samle kunnskap kan du tjene familien bedre ved å være mer produktiv. Slik ble læringskulturen utviklet i Nord-Kina og spredte seg til resten av Orienten.

Tilstedeværelsen av lange og harde vintre gjorde denne kulturelle utviklingen en nødvendighet. På grunn av hvor vanskelig det var å overleve, måtte folk utvikle en kultur for læring og hardt arbeid for å gjøre de essensielle forberedelsene til å overleve vinteren hvert år.

Puritansk arbeidsmoral: Den protestantiske tradisjonen

Puritansk arbeidsmoral ble et kjent kulturelt fenomen kort tid etter ankomsten av puritanske kolonister til Amerika. Puritaner ble kjent for sin kultur for læring og hardt arbeid som et resultat av å finne ut hvordan de kunne overleve uten et stort støttenettverk.

Puritanerne måtte utvikle en kultur for læring på ganske kort tid for at koloniene deres skulle holde seg i live. Hadde de ikke utviklet en kultur for å lære og anvende kunnskapen sin, ville de sannsynligvis ikke ha overlevd.

Puritanerne lærte oppdrettsteknikker som ble optimalisert for lokalområdet fra den lokale urbefolkningen. Dette tillot dem å lage nok mat til seg selv, slik at de kunne lære å mestre landet.

Jødenes suksess stammer fra kultur

Jødene har en lang historie med å samle kunnskap som et middel for å overleve. En av de viktigste driverne var mangelen på muligheter på mange felt på grunn av lokale lover og regler.

Flere steder gjennom historien fikk jøder ikke lov til å eie eiendom. Dette betydde at de i hovedsak ble utestengt fra mange yrker som jordbruk og alt som er direkte knyttet til landet.

Dette betydde at de måtte inn i yrker som fokuserte sterkt på kunnskapsakkumulering. Ting som juridisk yrke, bank og akademia var der jødene endte med å utmerke seg i. Over tid ble denne læringskulturen synonymt med jødisk kultur.

Jødisk kultur er et viktig eksempel på kultur for læring, da de har oppnådd suksess nærmest hvor enn de drar.
Jødene har hatt god suksess opp gjennom tiden, da med læring helt sentralt.

Dette har enhver kultur for læring har til felles

Når du ser på disse forskjellige omstendighetene som alle ga en læringskultur hos sine mennesker, er det en felles tråd som knytter dem sammen. Den tråden er motgang.

Motgang tvinger en læringskultur til å utvikles ganske enkelt som en overlevelsesmekanisme. Mens de var forskjellige i form, utviklet alle tre nevnte grupper en læringskultur for å overleve svært tøffe miljøforhold.

I møte med enorm motgang, klarte disse menneskene å tenke seg til å finne en måte å overleve og bygge en bedre fremtid for barna sine gjennom å utvikle en læringskultur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *