Kulturminister

Kulturminister er en viktig posisjon i en regjering

Kulturminister er en regjeringsposisjon som vanligvis fører tilsyn med distribusjonen av kulturprodukter i landet og regulerer kulturproduktene som er gjort tilgjengelig for offentlig konsum.

Mange land har et kulturdepartement som ledes av en kulturminister. Ikke alle land har denne posisjonen i sitt kabinett, og motivasjonen for å opprette dette departementet varierer fra land til land. Fordelen er at en kulturminister kan bevare landets hovedkultur på en forsvarlig måte.

En kulturminister vil blant annet få i oppgave å bevare flott kunstverk, slik som maleriet i bildet.
Store malerier i kirker verden over er viktige å bevare for ettertiden.

Årsaker til en kulturminister

For landene som har en kulturminister, er det forskjellige grunner bak å opprette en slik stilling. Når det er sagt, er det noen generelle motivasjoner som gjelder for de fleste land.

Bevare landets kulturarv

Mange land rundt om i verden har en veldig rik kulturarv. Dette stammer vanligvis fra landets lange historie som kan omfatte mange kulturelle epoker.

I disse tilfellene ville kulturministeren ha ansvaret for å sørge for at landets kulturarv blir opprettholdt og bevart for fremtidige generasjoner å glede seg over og sette pris på.

Kulturministeren kan gjøre dette ved å utpeke visse steder som kulturminner. Dette kan gi juridisk beskyttelse til kulturbyggene og gjenstandene fra å bli overkjørt.

Mens besøkende kan aksepteres, er kulturministeren vanligvis i stand til å regulere antall besøkende. Dette for å forhindre overforbruk av disse stedene.

Regulerer utvikling innen kulturminner

På steder med mye kulturell betydning kan kulturministeren sette grenser for utviklingen. Dette er vanligvis for å bevare kulturminner og forhindre at de moderniseres.

For eksempel kan visse bygninger betegnes som kulturbygg. Dette vil komme med lovlig beskyttelse som at man ikke kan rives uavhengig av hvem som eier den.

Selv om dette kan frustrere utviklere, føler mange kulturministre at dette noen ganger er nødvendig å gjøre. De mener at visse steder må bevares for fremtidige generasjoner å se selv om utviklingen lider.

Regulering av kulturprodukter

Noen kulturministre har også tilsyn med kulturprodukter som kommer inn i landet og regulerer tilgjengeligheten. Dette er spesielt vanlig i mer sosialt konservative land.

For eksempel forbyr mange land produksjon og distribusjon av pornografisk materiale. Dette er vanligvis under kulturministerens jurisdiksjon. Filmer og musikkvideoer som viser relativt eksplisitt materiale, kan også filtreres og endres på visse måter.

Noen land kan til og med sette kvoter for hvor mye utenlandsk kulturelt materiale som kommer inn i landet. Dette er vanligvis begrunnet med hensyn til å beskytte den lokale kulturindustrien eller for å kontrollere utenlandsk kulturell innflytelse. Disse typer begrensninger er vanligvis rettet mot amerikansk kultureksport.

Hva er kunst, og hvem skal motta støtte? En kulturminister må male seg et bilde av hvordan folket ville operert.
Det er viktig å kunne male seg et bilde av hva folk flest i landet mener om kulturen og blant annet kunst.

En kulturminister fremmer lokalkultur

Kulturministeren har også ansvaret for å føre tilsyn med enhver innsats for å fremme den lokale kulturen i landet. Dette kan fokuseres lokalt eller internasjonalt for å fremme turisme.

Kulturministeren kan til og med starte en markedsføringskampanje som promoterer turisme i landet. Dette kan gjøres ved å vise frem det beste landet har å tilby når det gjelder kultur.

Noen ganger kan dette til og med gjøres lokalt for å oppmuntre innbyggerne til å reise på ferie lokalt. Dette kan også gjøres internasjonalt ved å kjøpe annonserom i utenlandske medier.

Dette praktiseres sterkt i land som er avhengige av turisme for en betydelig del av økonomien. Noen ganger får disse kampanjeaktivitetene samarbeid fra økonomiministeren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *