Kulturrelativisme

Kulturrelativisme handler om forskjellen mellom kulturer

Kulturrelativisme er konseptet som ser forestillinger og praksis utført av en bestemt person fra perspektivet til personen det gjelder. Den personens verdensbilde blir standarden som ting blir bedømt etter.

Standarden vil endres når vederlaget skifter til en annen person. Standarden må justeres basert på denne nye personens verdensbilde og verdisystem.

Dette står i sterk kontrast fra en objektiv standard der kulturer og verdier blir evaluert basert på de samme standardene. Disse anses å være evige. Det har vi for eksempel sett på i kulturforskjeller mellom Europa og Amerika tidligere.

Kulturrelativisme vil blant annet innebære at en kultur som Islam ikke er noe dårligere bare på grunn av måten kvinner skal kle seg.
Kvinner og Islam blir ofte tatt opp som et tema for å trekke ned den islamske kulturen.

Et eksempel på kulturrelativisme

Som et eksempel, når man vurderer slaveriinstitusjonen, kan en objektiv standard fordømme enhver slik praksis basert på standarden som ingen har rett til en annen persons kropp.

Basert på denne standarden vil alle som praktiserer slaveri eller praktiserte slaveri når som helst i historien, bli ansett som moralsk mangelfull i denne forbindelse, uansett hvor tillatende samfunnet var mot det.

I motsetning til dette ville et kulturelt relativistisk syn ta hensyn til omstendighetene rundt utøvelse av slaveri i den aktuelle kulturen. Den endelige dommen ville vurdere hvordan det samfunnet ser på slaveri.

Dette betyr at hvis den aktuelle kulturen ikke så slaveri som noe moralsk galt, kan det potensielt lages en sak for å unnskylde vedkommende fra moralsk forseelse. Det er på grunn av omstendighetene rundt dem.

Saken laget for kulturrelativisme

I dag varmer mange mennesker opp til det synet at tidligere sivilisasjoner og kulturer samt dagens handlinger fra mennesker trenger å bli sett på fra et kulturelt relativistisk synspunkt.

Begrunnelsen er at personen i utgangspunktet ikke vet bedre. Argumentet er at hvis en person vokste opp i et miljø der en viss praksis ble ansett som normal og vanlig, så vil personens verdensbilde og verdisystem bli formet av det.

Hvis denne personen beveger seg et sted som har nøyaktig motsatt syn, er det ikke personens feil å ha denne tankegangen fordi det er alt de vet. På grunn av dette sies vertssamfunnet å ha et ansvar for å integrere denne personen i sitt verdisystem. De må være villig til å akseptere visse tilbakefall fra personen det gjelder.

Saken laget mot kulturrelativisme

Mange andre avviser det kulturelle relativistiske tankesettet hovedsakelig med den begrunnelse at det tjener til å gi unnskyldninger for tidligere grusomheter. Det gjelder også ugjerninger som ble begått i dag.

Begrunnelsen bak å ikke unnskylde historiske hendelser på grunn av det som ble ansett som akseptabelt den gang, er at handlinger som med rette skulle fordømmes. De skal aldri skulle unnskyldes.

Høye og objektive standarder bør brukes så langt tilbake i historien som journaler. Det er for å tydeliggjøre hva som kan forventes av ethvert menneske i et sivilisert samfunn.

Det samme sies for folk som prøver å tilpasse seg vertssamfunn. Ved hjelp av den objektive standarden er vedkommende eneansvarlig for å tilpasse seg vertskulturen. De bør ikke gis unnskyldninger hvis de ikke klarer det.

Det finnes store kulturforskjeller, der kulturrelativisme hevder at disse hverken gjør den ene eller den andre bedre.
Afrikanere har av mange mottatt nedsettende kommentarer om at deres kultur ikke er like mye verdt.

Vil debatten slutte?

Dessverre kan ikke denne debatten lett løses. Hovedårsaken er at begge sider har grunnleggende forskjellige verdenssyn på hvordan samfunnet skal organiseres.

Hvis motstridende sider har helt andre mål i tankene, er det umulig å finne et kompromiss. Det er uten at den ene siden bare er seirende over den andre altså.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *