Lese bøker for intelligens

At kunnskap er makt har de fleste av oss fått høre gjennom tidene. En stor porsjon av denne kunnskapen får vi ved å lese bøker. I dagens samfunn kreves det at man skal kunne lese og skrive for å utdanne seg, operere i arbeidslivet, og bli en deltakende borger.

Foruten å delta i samfunnet, så er det vel så viktig å ha kunnskaper om sine plikter og rettigheter generelt. Dette gir oss et fungerende samfunn som både informerer og utvikler.

Uansett hvilket utgangspunkt hver av oss har, så har det vist seg at det er viktig å få inn lesegleden på et tidlig tidspunkt. Allerede fra fødselen av blir det av eksperter anbefalt at foreldre begynner å lese høyt for barna sine. Å starte dette grunnlaget for trening, gir en høyere evne til å lære i fremtiden.

 

 

En bok liggende i gresset. Leser du mer om sommeren også?
En bok er perfekt å lese mens du sitter på gresset på sommeren

Lesing fostrer læring

Jo mer du leser, jo mer lærer du. Det er et ufravikelig faktum. Derfor er det viktig å finne motivasjonen til å lese. Både skjønnlitteratur og fakta er viktig i denne sammenhengen. Skjønnlitteratur fordi det blir en opplevelseslesing, men også fordi det gir leseglede til å ta frem bøker som baserer seg på sakprosa.

Når vi leser, trener vi hjernen til å oppfatte ny informasjon. Denne informasjonen lagrer hjernen og bearbeider den nye kunnskapen. En slik ny informasjon kan være så enkelt som For. eks. arbeidsbeskrivelse for en ny stilling, oppskrift på en ny kake eller hvilket parti du skal stemme på til høsten.

 

 

Kunnskap er makt

Vi nevnte at kunnskap er makt. Denne kunnskapen henter vi fra overalt, fra både Tv og radio, sosiale medier og ikke minst fra aviser og bøker. Alt som kan høres og leses tar vi til oss, både bevisst og ubevisst. Ikke alltid at informasjonen blir håndtert der og da, men plutselig så sitter du en Quizkveld og vet nøyaktig hva svaret på spørsmålet er.

Å ha en god leseferdighet er nøkkelen til all videre opplæring. Ikke bare gir dette oss en selvtillit til å starte på en utdannelse med økte jobbmuligheter. Men det gir oss et samfunn hvor det hele tiden er en utvikling, og hvor vi selv kan delta i denne utviklingen. At vi lærer å tenke selv og stiller kritiske spørsmål.

 

 

Et barn leser i en bok. Har du lært barna dine å lese? Boklesing styrker intelligens fra tidlig alder!
Barn elsker å lese. Lær ditt barn å lese så tidlig som mulig!

Tren opp din intelligens ved å lese bøker!

Ved å innhente ny informasjon ved å lese bøker, er det mulig å trene opp intelligensen vår. Dette er som å gi hjernen vår litt ekstra trim og spisse seg på nye utfordringer. Det å lære seg et nytt språk, eller et nytt fagområde kan bidra til at du utvikler ordforrådet ditt. Dette gjelder både din språklige bevissthet og språkmestring generelt. Perfekt for de små grå.

All informasjonen vi får ved å lese bidrar til at vi lettere håndterer nye situasjoner, tenker mer logisk og strategisk, og bidrar til å bli en mer deltakende samfunnsborger. Dette leder oss til et samfunn i utvikling, et samfunn man kan være med å påvirke, og et samfunn hvor vi alle etterlater oss en arv av tilgjengelig informasjon til neste generasjon!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *